Κατηγορία: Uncategorized

Uncategorized

Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτικές Ένταξης για τους Πολίτες Τρίτων Χωρών

σημειωματάριο αυτοδιδασκαλίας 1   Περιεχόμενα Μετανάστευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ευρώπη: Νομοθετικό Πλαίσιο, Πολιτικές  και Πρακτικές από τον Ιωάννη Παπαγεωργίου Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο…

Uncategorized

Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνική Ένταξη και Πολιτικές κατά των Διακρίσεων

σημειωματάριο αυτοδιδασκαλίας 2   Περιεχόμενα Ισότητα στο Νόμο, Ισότητα στην Κοινωνία από τον Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη Προστασία των Μειονοτήτων…