Η Συμβίωση ιδρύθηκε το Μάιο του 2011 στη βάση συνεργασιών στους τομείς της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων από το 2003 στα Βαλκάνια και την Ελλάδα.  Με θέση ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με την ύπαρξη ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου, η Συμβίωση επικεντρώνεται στην ενημέρωση και την εκπαίδευση, την ελευθερία της έκφρασης, την τεκμηρίωση και την ανάλυση, το δημόσιο διάλογο και την ενεργό συμμετοχή. Δουλεύοντας για ένα νέο παράδειγμα αναφορικά με την πολιτική αγωγή, την κοινωνική συμπερίληψη, η Συμβίωση έχει σκοπό τη προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής στις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις θεσμικές πρακτικές που αφορούν στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνηγορεί υπέρ της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής συμμετοχή των μεταναστών, προσφύγων και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετέχει σε δίκτυα, όπως αυτό του Ιδρύματος Anna Lindh και στην Πλατφόρμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.

Το 2014, η Συμβίωση σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης ίδρυσαν τη Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, η οποία είναι μέλος του αντίστοιχου Δικτύου. Το Δίκτυο Σχολών Πολιτικών Σπουδών, πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, έχει σκοπό την ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση δημοκρατικών πρωτοβουλιών.