Οι δράσεις Jean Monnet είναι μέρος του προγράμματος Erasmus+ το οποίο στοχεύει στη προαγωγή της αριστείας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών παγκοσμίως.

Στόχος των δράσεων Jean Monnet είναι η οικοδόμηση δεσμών συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητών και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. Δίνεται έμφαση στη μελέτη και την έρευνα γύρω από την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την κατανόηση της θέσης της Ευρώπης σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Βρείτε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις Jean Monnet  Εδώ