Γενική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Από την εκλογή της Επιτροπής von der Leyen (2019-2024) από το Κοινοβούλιο στις 27 Νοεμβρίου 2019, η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άλλαξε και αντίστοιχα άλλαξαν και οι πολιτικές προτεραιότητες. Πριν από αυτό, το ζήτημα της μετανάστευσης υπήρξε μεμονωμένη πολιτική προτεραιότητα στην Ατζέντα του Juncker (10 προτεραιότητες). Πλέον, οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024 είναι έξι (6) και το ζήτημα της μετανάστευση εμπίπτει υπό την προτεραιότητα: Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η μετανάστευση και η ασφάλεια των συνόρων είναι κοινές προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα από κοινού από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Για τον λόγο αυτό, έχει προτείνει μέτρα για τη μεταρρύθμιση της διαχείρισης της μετανάστευσης και της προστασίας των συνόρων σε ολόκληρη την Ε.Ε.

 

Τέσσερις (4) Τομείς Πολιτικής:

Διάσωση ζωών και αναχαίτιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών

Χάρη στην ταχεία και αποφασιστική παρέμβαση της Ε.Ε., οι αφίξεις στην Ευρώπη μειώνονται σταθερά από το 2015, ενώ παράλληλα έχουν σωθεί εκατοντάδες χιλιάδες ζωές.

Πατήστε Εδώ

Προστασία των συνόρων με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Η νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα διαθέτει 10.000 συνοριοφύλακες καθώς και δικό της εξοπλισμό για την ταχεία αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Πατήστε Εδώ

Ασφαλείς και νόμιμες οδοί: Νέα ώθηση στην επανεγκατάσταση

Η Επιτροπή υποστηρίζει την επανεγκατάσταση. Από το 2015, πάνω από 65 000 από τους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες βρήκαν καταφύγιο στην Ε.Ε.

Πατήστε Εδώ

Μεταρρύθμιση των κανόνων της Ε.Ε. για το άσυλο

Η Επιτροπή έχει προτείνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων με σκοπό μια πιο αποτελεσματική, δίκαιη και ανθεκτική διαχείριση της μετανάστευσης, χωρίς κανένα περιθώριο κατάχρησης του συστήματος.

Πατήστε Εδώ

Επιμέρους Πολιτικές για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετανάστευση και το άσυλο εμπίπτουν σε τρεις (3) κύριες κατηγορίες.

Αυτές είναι:

α) Νόμιμη Μετανάστευση                                            

Πατήστε Εδώ

β) Παράτυπη Μετανάστευση και Επιστροφή       

Πατήστε Εδώ

γ) Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου                   

Πατήστε Εδώ

 

Επιπλέον, κάθε μία από τις παραπάνω κύριες κατηγορίες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετανάστευση και το άσυλο περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες νομικών εγγράφων.

Αυτές είναι:

1. Κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

2. Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

3. Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής