Πατήστε Εδώ

Γλωσσική Ένταξη Ενηλίκων Μεταναστών (LIAM)

 

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης ανέπτυξε εργαλεία (διαθέσιμα σε επτά γλώσσες) στο πλαίσιο του προγράμματος Γλωσσική Ένταξη Ενήλικων Μεταναστών (Linguistic Integration of Adult Migrants – LIAM). Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει 57 εργαλεία και άλλους πόρους που μπορούν να μεταφορτωθούν και να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών πλαισίων.


Πατήστε Εδώ

Τα Πρώτα μου Ελληνικά

 

Το εγχειρίδιο “Τα πρώτα μου Ελληνικά” (αναπτύχθηκε από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά) απευθύνεται σε αραβόφωνα παιδιά και ενήλικες στοχεύοντας στη διευκόλυνση της πρώτης επαφής με την ελληνική γλώσσα. Είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).


Πατήστε Εδώ

Μαθαίνω Ελληνικά: πολυλεξικό σε πέντε γλώσσες

 

Το “Μαθαίνω Ελληνικά: πολυλεξικό σε πέντε γλώσσες” (αναπτύχθηκε από τη ΜΕΤΑδραση) απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε ανεξάρτητους χρήστες.


Πατήστε Εδώ

Μαζί: πολύγλωσσος οδηγός για την εκπαίδευση στην Ελλάδα

 

Το “Μαζί: πολύγλωσσος οδηγός για την εκπαίδευση στην Ελλάδα” απευθύνεται σε γονείς πρόσφυγες και δημιουργήθηκε από τη ΓΓΔΒΜΝΓ του Υπουργείου Παιδείας και τη ΜΕΤΑδραση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων.


Πατήστε Εδώ

Βαλιτσάκι

 

Το “Βαλιτσάκι” (αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την οργάνωση Terre des Hommes) είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό πολύγλωσσης υποστήριξης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών που μιλούν αραβικά και φαρσί και που αρχίζουν να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσαα.


Πατήστε Εδώ

Εντάξει

 

Το «Εντάξει» είναι ένα εργαλείο πολύγλωσσης υποστήριξης (αναπτύχθηκε από τη ΜΕΤΑδραση) για παιδιά και εφήβους που μιλούν αραβικά και φαρσί και με μικρό ή μηδενικό βαθμό εξοικείωσης με την ελληνική γλώσσα. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στην κάλυψη των βασικών αναγκών επικοινωνίας κατά το πρώτο διάστημα παραμονής στην Ελλάδα και στα πρώτα βήματα στο ελληνικό σχολείο.


Πατήστε Εδώ

Λεξικό Γέφυρες

Γέφυρες

 

Οι “Γέφυρες” είναι ένα εργαλείο δίγλωσσης υποστήριξης (αναπτύχθηκε από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Γ.Σ.Ε.Ε.) για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες με μικρή ή καμία εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα. Σκοπός του είναι να σας βοηθήσει να καλύψετε τις βασικές σας ανάγκες επικοινωνίας κατά το πρώτο διάστημα παραμονής σας στην Ελλάδα.


Πατήστε Εδώ

Μικρός οδηγός για την αραβική γλώσσα Musifer

 

Ο μικρός οδηγός για την αραβική γλώσσα ‘Musifer’ (αναπτύχθηκε από την Ομάδα Πολύδρομο) απευθύνεται σε ενήλικες που δουλεύουν με παιδιά πρόσφυγες και βοηθά τόσο στις άμεσε επικοινωνιακές ανάγκες που προκύπτουν όσο και στην ουσιαστική επαφή των παιδιών μα την ελληνική κοινωνία.


Πατήστε Εδώ

Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία (ανάμεσα στον ελληνικό και τον αραβικό κόσμο)

 

Το βιβλίο (αναπτύχθηκε από την Ομάδα Πολύδρομο) απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και αναφέρεται στην παιδική διγλωσσία, δηλαδή στην ικανότητα κατανόησης ή/και χρήσης δυο ή περισσοτέρων γλωσσών από τα παιδιά, όταν αυτά μεγαλώνουν.