Συμβίωση, Κοινωνική Συμπερίληψη, Ένταξη και Αλληλεγγύη στην Ευρώπη: Τρέχουσες Προκλήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές

Επιμέλεια: Δέσποινα Συρρή

ISBN: 978-618-81348-2-9 Πατήστε Εδώ

Μια διεπιστημονική συλλογή δοκιμίων που έχει σχεδιαστεί για να χαρτογραφήσει ένα ευρύ φάσμα του παρόντος και του μέλλοντος της μετανάστευσης, της ένταξης και της συμβίωσης, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτός ο τόμος εξετάζει επιλεγμένα θέματα της τρέχουσας κατάστασης του πεδίου και επισημαίνει σημαντικές προκλήσεις.
Η ένταξη είναι μια αμφίσημη έννοια, που συχνά στηρίζεται στην επισφαλή και δύσκολη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για αναγνώριση της διαφορετικότητας, η οποία επιτρέπει στον μετανάστη να μην αισθανθεί το αντικείμενο περιφρόνησης ως μέλος μιας «άλλης» κουλτούρας και της επιθυμίας αφομοίωσης, η οποία παρακινείται από τη νόμιμη φιλοδοξία για ίσες προοπτικές κοινωνικής και επαγγελματικής προόδου. Το κυρίαρχο παράδειγμα «ένταξης» δημιουργεί συχνά αποκλεισμό, καθώς προϋποθέτει ακινησία, κάτι που δεν είναι δυνατό για πολλούς. Οι μελετητές υπογραμμίζουν ότι το τρέχον πλαίσιο πολιτικής και το σύστημα διακυβέρνησης της μετανάστευσης και της ένταξης είναι υπερβολικά συγκροτηματοποιημένα χωρίς να υπάρχει ένας σύνδεσμος. Ένα τέτοιο χάσμα πολιτικής είναι κοινό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ένταξη καθώς οδηγεί σε άτυπη εργασία, σε διαχωρισμένο και περιθωριοποιημένο τρόπο ζωής και σε μειωμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία.
Οι συνεισφέροντες αντιπροσωπεύουν πολλά από τα πεδία που έχουν αλλάξει από μελέτες μετανάστευσης και καταναγκαστικού εκτοπισμού κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όπως γεωγραφία, πολιτικές επιστήμες, σχεδιασμός, κοινωνιολογία και κοινωνική εργασία. Αναμφίβολα προκύπτει η ανάγκη να εκφραστεί η τοπική και εθνική πολιτική σε όσους είναι οι αποδέκτες και πρέπει να είναι δικαιούχοι της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την ένταξη.

© Συμβίωση. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2020

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά απαραίτητα και έγκριση του περιεχομένου, που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.