Κρίνοντας τη θέσπιση, το 2011, του Πλαισίου της ΕΕ για Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020 ως ένα θετικό σημείο καμπής για τη θεσμική αντιμετώπιση των αντίξοων συνθηκών διαβίωσης (κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις, στέγαση, εργασία, εκπαίδευση, υγεία, κ.λπ.) της πλειονότητας των Ρομά που ζουν στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., οι παρούσες καταχωρήσεις αφορούν την περίοδο από το 2011 μέχρι σήμερα. Αυτό αποσκοπεί στη δυνατότητα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του παραπάνω πλαισίου -καθώς και των επιμέρους Εθνικών Στρατηγικών που εμπίπτουν σε αυτό- όσον αφορά τη βελτίωση της ζωής του Ευρωπαϊκού πληθυσμού Ρομά και την άμβλυνση των προβλημάτων που αυτός αντιμετωπίζει, μέσω μιας συστηματικής διαδικασίας κοινωνικής ένταξής τους.

Εισαγωγικό υλικό ενημέρωσης για το ζήτημα της Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά σε Ευρώπη και Ελλάδα

Πηγή: Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά

 

 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία


Πατήστε Εδώ

Ελληνική Νομοθεσία


Πατήστε Εδώ

Εκπαίδευση


Πατήστε Εδώ

Απασχόληση


Πατήστε Εδώ

Στέγαση


Πατήστε Εδώ

Υγεία


Πατήστε Εδώ

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2017-2021


Πατήστε Εδώ