Πολιτικές και Πρακτικές Ένταξης 

Συγκριτική Ανάλυση Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα – Προσωπικές Εμπειρίες, Βέλτιστες Πρακτικές, Προτάσεις Πολιτικής

Συντάκτες: Βασίλης Λεοντίτσης, Βασιλική Τσαγκρώνη, Γιώργος Βοσινάκης, Ρωμανός Γεροδήμος, Διονυσία Δημοπούλου, Γεώργιος Καρυώτης, Δημήτρης Σκλεπάρης

Έτος: 2020

Πηγή: διαΝΕΟσις

Πατήστε Εδώ


Διοίκηση και Μετανάστες. Στο δρόμο προς την ένταξη

Συντάκτες: Χαρά Στρατουδάκη

Έτος: 2016

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Πατήστε Εδώ


Παρακολουθώντας και Αξιολογώντας τα Μέτρα για την Ένταξη των Ευάλωτων Ομάδων Μεταναστών: Έκθεση αποτελεσμάτων

Συντάκτες: Ντία Αναγνώστου και Έντα Γκέμη

Έτος: 2015

Πηγή: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής

Πατήστε Εδώ


Ο Εξευρωπαϊσμός των Πολιτικών Μετανάστευσης και Ασύλου: Από την Κοινοτικοποίηση στη Συλλογική Επίβλεψη;

Συντάκτες: Ιωάννης Παπαγεωργίου

Έτος: 2013

Πηγή:Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Τεύχος 40, σελ. 70-94. Με την ευγενική παραχώρηση του συγγραφέα

Πατήστε Εδώ


Ένταξη των μεταναστών: Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές

Συντάκτες: Αλέξανδρος Αφουξενίδης, Νίκος Σαρρής, Όλγα Τσακηρίδη

Έτος: 2012

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Πατήστε Εδώ


Εγχειρίδιο για την ένταξη για υπευθύνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες

Συντάκτες: Jan Niessen και Thomas Huddleston του Migration Policy Group, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας)

Έτος: 2010

Πηγή: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε.

Πατήστε Εδώ


Ένταξη και Εκπαίδευση

Πανελλαδική έρευνα για τη σχολική φοίτηση των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στην Ελλάδα, κατά το σχολικό έτος 2018-19

Συντάκτες: Καλομενίδου Ο., Μπάνος Β., Βογιατζής Β., & Ζαρφτζιάν Μ.

Έτος: 2019

Πηγή: Ομάδα Αναδόχων Εκπαιδευτικών

Πατήστε Εδώ


Η σημασία της ένταξης της διάστασης του φύλου στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Συντάκτες: Ναυσικά Μοσχοβάκου

Έτος: 2014

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Αποτελεί τμήμα του: Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Οδικός χάρτης πολιτικών κοινωνικής Ένταξης

Πατήστε Εδώ


Ετερογένεια και σχολείο

 

Συντάκτες: Ασκούνη Νέλλη, Ανδρούσου Αλεξάνδρα

Έτος: 2007 (Β’ Έκδοση)

Πηγή: ΥΠΕΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κλειδιά και Αντικλείδια

Πατήστε Εδώ


Πολιτισμός και σχολείο

 

Συντάκτες: Πλεξουσάκη Έφη

Έτος: 2007 (Β’ Έκδοση)

Πηγή: ΥΠΕΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κλειδιά και Αντικλείδια

Πατήστε Εδώ


Διδάσκοντας Ιστορία

 

Συντάκτες: Αβδελά Έφη

Έτος: 2003

Πηγή: ΥΠΕΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κλειδιά και Αντικλείδια

Πατήστε Εδώ


Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο

 

Συντάκτες:Ασκούνη Νέλλη

Έτος: 2003

Πηγή: ΥΠΕΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κλειδιά και Αντικλείδια

Πατήστε Εδώ


Ένταξη και Στέγη 

Πολιτικές Στέγασης Προσφύγων

Συντάκτες: Νίκος Κουραχάνης

Έτος: 2019

Πηγή: Εκδόσεις Τόπος (Academia.eu)

Πατήστε Εδώ


Η στέγαση των μεταναστριών. Αναλυτική περιγραφή της ομάδας εστιασμένης συζήτησης

Συντάκτες: Φραίη Καμούτση

Έτος: 2014

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Αποτελεί τμήμα του: Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Ποιοτικοί δείκτες και δυναμικές κοινωνικής ένταξης

Πατήστε Εδώ


Ένταξη και Εργασία 

Διερεύνηση καλών πρακτικών για την ένταξη προσφύγων γυναικών και μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας.

Συντάκτες: Νεκταρία Μπούρου

Έτος: 2017

Πηγή: Ε.Σ.Δ.Δ.Α

Πατήστε Εδώ


Το τίμημα των μεταναστριών εν ώρα εργασίας. Ένας άδηλος όρος ένταξης στην αγορά εργασίας του οικιακού τομέα

Συντάκτες: Μαρία Θανοπούλου

Έτος: 2014

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Αποτελεί τμήμα του: Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Ποιοτικοί δείκτες και δυναμικές κοινωνικής ένταξης

Πατήστε Εδώ


Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Μετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Συντάκτες: Θεόδωρος Μητράκος

Έτος: 2013

Πηγή: Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 8(2), 87-106

Πατήστε Εδώ


Ένταξη και Υγεία 

Ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική στήριξη για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες εν κινήσει στην Ευρώπη – Διυπηρεσιακό Καθοδηγητικό Σημείωμα 

Συντάκτες: Peter Ventevogel, Marcio Galiato, Louise Juul Hansen

Έτος: 2015

Πηγή: ΕΟΔΥ

Πατήστε Εδώ


“Ανθυγιεινή” ένταξη: Ανισότητες στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας από τους μετανάστες στην Ελλάδα και προτάσεις πολιτικής για την άρση τους

Συντάκτες: Θεόδωρος Φούσκας, Χαράλαμπος Οικονόμου, Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης 

Έτος: 2014

Πηγή: Νοσηλεία και Έρευνα, Τεύχος 40(3) 

Πατήστε Εδώ


Πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών υγείας από τους μετανάστες

Συντάκτες: Ιωάννα Κοτσιώνη

Έτος: 2011

Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Πατήστε Εδώ


Η Ψυχική Υγεία των μεταναστών στην πορεία της ένταξης στην Ελληνική κοινωνία

Συντάκτες: Ν. Χατζηπουλίδης, Γ. Χατζηπουλίδης

Έτος: 2009

Πηγή: Περιοδικό ‘Επιθεώρηση Υγείας’, Τόμος 20, Τεύχος 120

Πατήστε Εδώ


Ένταξη και Φύλο 

Η διττή στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των μεταναστριών: Στοχευμένες δράσεις και ένταξη της οπτικής του φύλου σε όλες τις πολιτικές

Συντάκτες: Άννα Βουγιούκα

Έτος: 2014

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Αποτελεί τμήμα του: Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Οδικός χάρτης πολιτικών κοινωνικής Ένταξης

Πατήστε Εδώ


Η κοινωνική ένταξη των μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία. Η συμβολή της βιβλιογραφικής επισκόπησης

Συντάκτες: Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Στέλλα Παπαμιχαήλ, Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς

Έτος: 2014

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Αποτελεί τμήμα του: Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Οδικός χάρτης πολιτικών κοινωνικής Ένταξης

Πατήστε Εδώ


Η ένταξη των μεταναστριών. Σκέψεις γύρω από μια ατελή διαδικασία

Συντάκτες: Μαρία Πετρονώτη

Έτος: 2014

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Αποτελεί τμήμα του: Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Ποιοτικοί δείκτες και δυναμικές κοινωνικής ένταξης

Πατήστε Εδώ


Η χώρα προέλευσης των μεταναστριών και η κοινωνική τους ένταξη στη Ελλάδα

Συντάκτες: Κασιμάτη Κούλα

Έτος: 2009

Πηγή: Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2009 4 (1), 7-25

Πατήστε Εδώ


Ασυνόδευτα Ανήλικα 

Παιδιά Έρμαια – Αποκλεισμός και Εκμετάλλευση των Ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα

Συντάκτες: Ελίνα Σαράντου και Αγγελική Θεοδωροπούλου

Έτος: 2019

Πηγή: Εθνική Μελέτη, Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, Παράρτημα Ελλάδας

Πατήστε Εδώ


Παιδιά Έρμαια – Αποκλεισμός και Εκμετάλλευση των Ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα

Συντάκτες: Ελίνα Σαράντου και Αγγελική Θεοδωροπούλου

Έτος: 2019

Πηγή: Εθνική Μελέτη, Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, Παράρτημα Ελλάδας

Πατήστε Εδώ


Ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα

Συντάκτες: Ιωάννης Παπαγεωργίου

Έτος: 2009

Πηγή: Με την ευγενική παραχώρηση του συγγραφέα 

Πατήστε Εδώ


Ασυνόδευτοι Ανήλικοι Αιτούντες Άσυλο στην Ελλάδα – Μελέτη σχετικά με την αντιμετώπιση από την Πολιτεία των αλλοδαπών ασυνόδευτων ανηλίκων που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα

Συντάκτες: Γεωργία Δημητροπούλου, Ιωάννης Παπαγεωργίου

Έτος: 2008

Πηγή: UNHCR. Με την ευγενική παραχώρηση του συγγραφέα 

Πατήστε Εδώ

Άσυλο

ΕΔΔΑ Hirsi Jamaa κατά Ιταλίας 

Σχολιασμός: Ιωάννης Παπαγεωργίου

Έτος: 2012

Πηγή: Με την ευγενική παραχώρηση του σχολιαστή

Πατήστε Εδώ


ΕΔΔΑ 21.1.2011 MSS κατά Βελγίου και Ελλάδας

Σχολιασμός: Ιωάννης Παπαγεωργίου

Έτος: 2011

Πηγή: Εφαρμογές Δημόσιου Δικαίου, Τεύχος II. Με την ευγενική παραχώρηση του συγγραφέα

Πατήστε Εδώ


Το άσυλο και η μετανάστευση μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας

Σχολιασμός: Ιωάννης Παπαγεωργίου

Έτος: 2010

Πηγή: Με την ευγενική παραχώρηση του συγγραφέα

Πατήστε Εδώ


Πολυτεκνικό επίδομα και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στην Ελλάδα (ΣτΕ 771/2007 – Α’ Τμήμα)

Σχολιασμός: Ιωάννης Παπαγεωργίου

Έτος: 2007

Πηγή: Με την ευγενική παραχώρηση του συγγραφέα

Πατήστε Εδώ


Η οδηγία 2003/86 για το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση

Συντάκτης: Ιωάννης Παπαγεωργίου

Έτος: 2003

Πηγή: Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, Εκδόσεις Σάκκουλα. Με την ευγενική παραχώρηση του συγγραφέα

Πατήστε Εδώ