Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο

 

Μετανάστες

 

2018

Τίτλος: Υπ. Μετ. Πολ. Εγκύκλιος 3/2018 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4540/2018 (91 Α’)

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος Υπ.Μετ.Πολ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4540/2018 (91 Α’), (όπου Ν.4540/2018: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις – Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης – Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπ. Μετ. Πολ. Έγγραφο 25220/27.07.2018 Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υπ.Μετ.Πολ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4546/2018 σχετικά με αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών κα προστίμων.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΑΕΑ/Διεύθυνση Αλλοδαπών Έγγραφο 4000/1-230832/06.07.2018 Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπ. Μετ. Πολ. Εγκύκλιος αριθ. 2 Διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στερούμενων διαβατηρίου

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος Υπ.Μετ.Πολ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στερούμενων διαβατηρίου.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 20/2018 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος ΕΦΚΑ – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΕΦΚΑ Έγγραφο αρ. πρ. 827963/29.06.2018

Έτος: 2019

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΕΦΚΑ – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ασφαλιστική κάλυψη για παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα ενήλικα μέλη οικογένειας ασφαλισμένου υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρο 39 του Ν. 4546/2018).

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπ. Μετ. Πολ. έγγραφο 18651/21.06.2018 Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υπ.Μετ.Πολ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπ.Μετ.Πολ. έγγρ.39671/17/2.4.2018 Διευκρινίσεις αναφορικά με την κατάθεση αίτησης για εξαιρετικούς λόγους

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υπ.Μετ.Πολ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την κατάθεση αίτησης για εξαιρετικούς λόγους.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπ.Μετ.Πολ. έγγρ. 93/18/14.3.2018 Ανανέωση αδειών διαμονής εξαιρετικών λόγων για λόγους οικογενειακής επανένωσης

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υπ.Μετ.Πολ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση αδειών διαμονής εξαιρετικών λόγων, για λόγους οικογενειακής επανένωσης.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπ.Μετ.Πολ. Έγγραφο 1361/2.2.2018 Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης- Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Έτος: 2018

Είδος Εγγράφου: Έγγραφα Υπ.Μετ.Πολ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης- Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

Πατήστε Εδώ

Πατήστε Εδώ

 

2017

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. (Τμήμα Διοικητικών Μέτρων)-Έγγραφο 1619/17/1818543/13.09.2017 Εγγραφή- διαγραφή αλλοδαπών από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. και το S.I.S.

Έτος: 2017

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή- διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (S.I.S. ΙΙ).

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπ.Μετ.Πολ. 34253/12.09.2017 έγγραφο – Διαπιστευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης πατρότητας-συγγένειας

Έτος: 2017

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υπ.Μετ.Πολ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διαπιστευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης πατρότητας-συγγένειας στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπ.Μετ.Πολ. Εγκύκλιος 13/2017 Ανακαθορισμός αρμοδίων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Έτος: 2017

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος Υπ.Μετ.Πολ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 58114/22.12.2016 απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής «Ανακαθορισμός αρμοδίων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπ.Μετ.Πολ. (12085/17/15.03.2017) Προϋποθέσεις χορήγησης Δελτίων Διαμονής & Δελτίων Μόνιμης Διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα

Έτος: 2017

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υπ.Μετ.Πολ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εξέταση προϋποθέσεων χορήγησης των Δελτίων Διαμονής και των Δελτίων Μόνιμης Διαμονής που χορηγούνται στα μέλη οικογένειας Έλληνα (εξέταση λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων ασφάλισης).

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπ.Μετ.Πολ. Εγκύκλιος 7/2017 Διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικής άδειας διαμονής με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου

Έτος: 2017

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος Υπ.Μετ.Πολ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Αλλάζει ο μορφότυπος με τον οποίο εκδίδονται οι άδειες διαμονής ΥΤΧ. Δεν θα εκδίδονται πλέον με τη μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας που επικολλάται στο διαβατήριο (βινιέτα), αλλά με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου που έχει τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας. Οδηγίες για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικής άδειας διαμονής με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου.

Πατήστε Εδώ

 

2016

Τίτλος: Εγκύκλιος ΕΛΑΣ 1604/16/1195968 της 18-6-2016

Έτος: 2016

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος ΕΛΑΣ – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διαχείριση παράτυπων αλλοδαπών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, διαδικασίες Ασύλου, υλοποίηση Κοινής Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 (πραγματοποίηση επανεισδοχών στην Τουρκία).

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 11/2016 Εφαρμογή του άρθρου 13 Α του Ν. 4251/2014

Έτος: 2016

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή του άρθρου 13 Α του Ν. 4251/2014 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Έγγραφο 70571/01.02.2016 Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής μέλους οικογένειας ΥΤΧ σε άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας

Έτος: 2016

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής μέλους οικογένειας ΥΤΧ σε άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία απευθείας, εφόσον πληρούνται οι λοιπές από το νόμο προϋποθέσεις και εφόσον η άδεια διαμονής, ως μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, του παρείχε ήδη δικαίωμα εργασίας.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 79361/23.12.2015 Παροχή διευκρινίσεων στην υπ’ αριθμ. 42/2015 εγκύκλιο της υπηρεσίας

Έτος: 2016

Είδος Εγγράφου: Διευκρινίσεις εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 42/2015 ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή διευκρινίσεων στην υπ’ αριθμ. 42/2015 εγκύκλιο της υπηρεσίας αναφορικά με τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε ΥΤΧ στον οποίο έχει επιβληθεί μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα

Πατήστε Εδώ

 

2015

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 42/2015 Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4332/2015

Έτος: 2015

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4332/2015

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 67758/16.10.2015 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 23 του Ν. 4332/2015 (άρθρο 19 του Ν. 4251/2014)

Έτος: 2015

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Έγγραφο για:

α) άδειες διαμονής εξαιρετικών λόγων που χορηγούνται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

β) άδειες διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε περίπτωση γέννησης τέκνου στην Ελλάδα

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΑΕΑ, Έγγραφο με αρ. 1604/15/1423412/10.08.2015

Έτος: 2015

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΑΕΑ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Έγγραφο Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4332/2015 αναφορικά με τα μεταναστευτικά ζητήματα, (όπου Ν. 4332/2015: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του Ν.4251/2014 κλπ. (Στο ΔΕΥΤΕΡΟ, ΤΡΙΤΟ, ΤΕΤΑΡΤΟ και ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ του νόμου ρυθμίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.)

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος με αρ. 28/04.08.2015

Έτος: 2015

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εγκύκλιος με αρ. 28/04.08.2015 Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4332/2015 αναφορικά με τα μεταναστευτικά ζητήματα

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 58037/08.04.2015 Εφαρμογή διατάξεων του Ν.4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης)

Έτος: 2015

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή διατάξεων του Ν.4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 16705/2015 Μετακλήσεις εποχικών εργατών και αλιεργατών

Έτος: 2015

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διευκρινίσεις στην υπ’ αριθμ. 6855/2015 ΚΥΑ που αφορά στον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και αλιεργατών για τα έτη 2015 και 2016.

Πατήστε Εδώ

 

2014

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 63975/2014 Πρόσθετες διευκρινίσεις στην υπ’ αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά με την αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ αναφορικά με την ασφάλιση ΥΤΧ σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 54915/2014 Δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία που παρέχει ή όχι ο κάθε τύπος της άδειας διαμονής

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή πληροφοριών μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4251/2014, (όπου ν.4251/2014: Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 54509/2014 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το εισόδημα στη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., Απάντηση προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το εισόδημα στη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος .

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 45311/2014 Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης σε πολίτες από ορισμένες χώρες

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης σε πολίτες από Συρία, Ιράκ, Νιγηρία, Γουινέα, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε .

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 41301/2014 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης)

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία που θα εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις μετάβασης από το καθεστώς του Ν.3386/2005 στο καθεστώς του Ν.4251/2014. ( όπου, Ν.4251/2014: Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις)

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Έναρξη λειτουργίας Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υπουργείου Δημόσιας Τάξης – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α’ 73) συστάθηκε ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, που χειρίζεται θέματα της αστυνομίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων και ιδίως θέματα εφαρμογής και νομοθεσίας περί αλλοδαπών, αντιμετώπισης της παράνομης εισόδου, εξόδου και παραμονής αλλοδαπών στη χώρα κλπ.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 35531/2014, Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων στη διαδικασία χορήγησης/ανανέωσης αδειών διαμονής

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Οδηγίες στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής λόγω κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 33/2014 Εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου από την 01.06.2014

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 33/2014 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου από την 01.06.2014 κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 132 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης. 

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ., Παροχή διευκρινίσεων στην υπ’ αριθμ. 12/2014 εγκύκλιο

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή διευκρινίσεων στην υπ’ αριθμ. 12/2014 εγκύκλιο περί εφαρμογής των παρ. 11 και 12 του άρθρου 138 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 12/2014 Εφαρμογή των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 138 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 12/2014 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 138 του ν. 4251/2014.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 8/2014 Κατάργηση διατάξεων των Ν. 3838/2010 και 3870/2010

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 8/2014 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Κατάργηση διατάξεων των Ν. 3838/2010 και 3870/2010. Δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές, οι ομογενείς και οι νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών καθώς και οι πολίτες των χωρών ΕΖΕΣ.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 6275/2014 Χρονικά διαστήματα απουσίας από την Ελλάδα αλλοδαπών με άδεια διαμονής

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., 6275/2014 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διευκρινίσεις αναφορικά με το χρονικό διάστημα απουσίας από την Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών διαμονής σε ισχύ.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιοι 1/2014, 2/2014 Παράταση ισχύος αδειών διαμονής

Έτος: 2014

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιοι 1/2014, 2/2014 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εγκύκλιος 1/2014 Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 1.01.2014 έως και 30.04.2014, παρατείνεται αυτοδικαίως επί πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Εγκύκλιος 2/22014 Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

1)

Πατήστε Εδώ

2)

Πατήστε Εδώ

 

2013

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 63345/2013 Εφαρμογή των διατάξεων της 43574/2013 ΚΥΑ

Έτος: 2013

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., 63345/2013 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 43574/2013 ΚΥΑ περί καθορισμού της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, συνοδούς Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 14/2013 Διαμονή και εργασία υπηκόων Κροατίας μετά την είσοδό της στην Ε.Ε.

Έτος: 2013

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 13/2013 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων υπηκόων Κροατίας, μετά την είσοδο της στην Ε.Ε. (01/7/2013)

Πατήστε Εδώ

 

2012

Τίτλος: Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI)

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ECRI(2012)47 – (PDF)

Γλώσσα: Αγγλική

Περιγραφή: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) δημοσιοποίησε τον Σεπτέμβριο 2012 συγκεκριμένες συστάσεις προς την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του ενδιάμεσου ελέγχου συμμόρφωσης προς τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην τελευταία έκθεσή της, η Επιτροπή ζήτησε από τον Συνήγορο παρατηρήσεις για τις εξελίξεις στο πεδίο προστασίας κατά των διακρίσεων και ειδικότερα για ζητήματα που αφορούν: α) τη λειτουργία του Συνηγόρου ως φορέα προώθησης και εποπτείας της αρχής της ίσης μεταχείρισης, β) εστιασμένες δράσεις για τους Ρομά και γ) τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραμονής. Οι παρατηρήσεις αυτές αξιοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο στάδιο επεξεργασίας και υιοθέτησης των συστάσεων της Επιτροπής.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 23662/2012 – Εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., 23662/2012 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Δικαίωμα εργασίας σε αιτούντες άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 41/2012 Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3907/11

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 41/2012 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3907/11 (όπου, ν. 3907/2011: Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις)

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εγκύκλιος 2/2012

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος 2/2012 Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε αλλοδαπούς και ανασφάλιστους

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 12 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4018/2011

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 12 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εγκύκλιος 12 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4018/2011 (Αναδιάρθρωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας)

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 6/2012 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του ν. 4018/11 (είσοδος πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία και αλιεργατών)

Έτος: 2012

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 6/2012 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 & 6 του ν. 4018/11(ΦΕΚ 215 Α΄) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».

Πατήστε Εδώ

 

2011

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 37/2011 Αποφάσεις επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 37/2011 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Αποφάσεις επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών – Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 έως και 41 του Ν. 3907/ 2011.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπουργείο Παιδείας: Αναγραφή επισημειωματικής πράξης στα αποδεικτικά απόλυσης των αλλοδαπών μαθητών

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υπουργείου Παιδείας – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: “Αναγραφή επισημειωματικής πράξης στα αποδεικτικά απόλυσης των αλλοδαπών μαθητών”

“Αλλαγή στοιχείων σε απολυτήριους τίτλους”

α)

Πατήστε Εδώ

β)

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 18/2011 – Καθιέρωση των αδειών διαμονής υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου και ανάπτυξη καταστημάτων μιας στάσης

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 18/2011 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή των διατάξεων του 380/2008/ΕΚ του Συμβουλίου για την καθιέρωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου και σταδιακή ανάπτυξη των καταστημάτων μιας στάσης («one stop shop»)

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 17/2011 Προσμέτρηση των αναγνωρισμένων από το ΙΚΑ ημερών εργασίας

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 17/2011 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Προσμέτρηση των αναγνωρισμένων από το ΙΚΑ ημερών εργασίας, κατόπιν καταγγελίας του εργαζομένου, στον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία υπηκόου τρίτης χώρας.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 1/2011

Έτος: 2011

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 1/2011 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Οδηγίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων σε θέματα αλλοδαπών και μετανάστευσης.

Πατήστε Εδώ

 

2010

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 38/2010 – Εφαρμογή διατάξεων ΚΥΑ 22037/2010

Έτος: 2010

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 38/2010 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 22037/2010 (ΦΕΚ 1629 Β) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό του τύπου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο».

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Δελτίο Τύπου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Έτος: 2010

Είδος Εγγράφου: Δελτίο Τύπου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών στη χώρα κατά το διάστημα από 01-01-2011 μέχρι 31-12-2011.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Δελτίο τύπου Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για Σένγκεν & ΕΚΑΝΑ

Έτος: 2010

Είδος Εγγράφου: Δελτίο τύπου Αρχής Προστασίας Δεδομένων – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Η Αρχή, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της να ασκεί ανεξάρτητο έλεγχο στο εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, ερμήνευσε τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν (ν. 2514/1997), του νόμου για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (ν. 3386/2005) και της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 23368/2010

Έτος: 2010

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., 23368/2010 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών, που αντικειμενικά στερούνται διαβατηρίου, στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 29/2010

Έτος: 2010

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 29/2010 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Χορήγηση – Ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που φοιτούν σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ).

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΞ. 2010 – Οδηγίες για την εφαρμογή του Κώδικα Θεωρήσεων

Έτος: 2010

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΞ., 2010 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Οδηγίες για την εφαρμογή του Κώδικα Θεωρήσεων:
Προκειμένου να υφίσταται ομοιόμορφη εφαρμογή από πλευράς των Προξενικών μας Αρχών των προβλέψεων του «Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.810/2009 για τη θέσπιση ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ», επισυνάπτονται κωδικοποιημένες οδηγίες σχετικά με την ακολουθητέα πρακτική για την εξέταση των αιτημάτων και τη χορήγηση θεωρήσεων βραχείας διαμονής και διέλευσης αεροδρομίου.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 20891/2010 – Υποβολή αίτησης για χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής με πληρεξουσιότητα

Έτος: 2010

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., 20891/2010 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Υποβολή αίτησης για χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής με πληρεξουσιότητα – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.3386/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 13398/2010

Έτος: 2010

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., 13398/2010 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία τα οποία κατατίθενται χωρίς σύμβαση εργασίας σε ισχύ.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 11641/10

Έτος: 2010

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., 11641/10 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 6/2010 & 7/2010

Έτος: 2010

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 6/2010 & 7/2010 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 7/2010 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3838/2010
ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 6/2010 Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από τους ομογενείς και τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης

α)

Πατήστε Εδώ

β)

Πατήστε Εδώ

 

2009

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 28023/09

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., 28023/09 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή διευκρινήσεων προς το Υπουργείο Οικονομικών, επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ν.3386/05: (Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια)

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 34/2009

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 34/2009 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση Χρήση νέων εντύπων αιτήσεων για τους υπηκόους τρίτων χωρών

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Οδηγία 2009/52/ΕΚ

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: Οδηγία 2009/52/ΕΚ – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: ΟΔΗΓΙΑ 2009/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – Θέσεις επί των μέτρων βελτίωσης του σωφρονιστικού συστήματος, της επιβαρυντικής περίστασης της τέλεσης αδικημάτων από άτομο με καλυμμένα ή αλλοιωμένα χαρακτηριστικά και επί της διοικητικής απέλασης και κράτησης των αλλοδαπών

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Κεφάλαιο ΣΤ΄ (σ. 12)
“Η από 18.6.2009 τροπολογία σχετικά με τη διοικητική απέλαση και κράτηση αλλοδαπών (άρθρο 48 του ψηφισθέντος Σ/Ν)

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ.13083/2009

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., 13083/2009 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εκπροσώπηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης- ανανέωσης άδειας διαμονής στις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους»

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 6208/2009

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., 6208/2009 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Τέλεση δικαιοπραξιών στην Ελλάδα από τους υπηκόους τρίτων χωρών, στερούμενους διαβατηρίου

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 15/2009 & 28/2009

Έτος: 2009

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 15/2009 & 28/2009 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εγκύκλιος 15/2009 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3731/2008

Εγκύκλιος 28/2009 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 15/2009 εγκυκλίου

Πατήστε Εδώ

Πατήστε Εδώ

 

2008

Τίτλος: Εγκύκλιος 34/2008, σχετικά με την Κ.Υ.Α. 12311/08

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος 34/2008 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. 13431/2008 – Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 13431/2008 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.3536/07

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 21/2008

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 21/2008 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 (Ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής)του ν. 3613/2007

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 10/08

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 10/08 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/21.6.2007) σχετικά με την «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους»

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 1/2008

Έτος: 2008

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 1/2008 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών

Πατήστε Εδώ

 

2007

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 16844/07

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 16844/07 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 11702/06

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 53

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 53 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3536/07

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Ο.Γ.Α. Εγκύκλιος 9/2007 Ασφάλιση Αλλοδαπών

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: Ο.Γ.Α. Εγκύκλιος 9/2007 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: 1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον Ο.Γ.Α. υπηκόους τρίτων χωρών – Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

2. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση – ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005.

3. Ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. των αυτοτελώς απασχολουμένων υπηκόων τρίτων χωρών (προϋποθέσεις – οδηγίες – επισημάνσεις).

4. Οδηγίες για τη χορήγηση -θεώρηση βιβλιαρίων υγείας στους αλλοδαπούς.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Εφαρμογή των διατάξεων Κ.Υ.Α. 11702/06

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Εγκύκλιος 36/07 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 11702/06 (ΦΕΚ 892/ΤΒ΄/12.7.2006) Κ.Υ.Α περί «Καθορισμού της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα»

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 30/2007

Έτος: 2007

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ., Εγκύκλιος 30/2007 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής

Πατήστε Εδώ

 

2006

Τίτλος: Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για την παρακολούθηση αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Εγκύκλιος 54/06 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για την παρακολούθηση αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05 και ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 23094/06 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05 και ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Εγκύκλιος 47/06, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Εγκύκλιος 47/06 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 150 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες»

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 18875/06 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εγκύκλιος 1. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Εγκύκλιος 33/06 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
Εγκύκλιος 2. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 18497/2006 Συμπλήρωση της Εγκυκλίου 33/06, εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006
Εγκύκλιος 3. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 10876/2007 Εγκύκλιος 33/06, διόρθωση δικαιολογητικών για οικογενειακή επανένωση

Πατήστε Εδώ

Πατήστε Εδώ

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Ανανέωση αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών ή έργου – Υπολογισμός ελάχιστων ημερών ασφάλισης

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Εγκύκλιος 17/06 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Ανανέωση αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών ή έργου – Υπολογισμός ελάχιστων ημερών ασφάλισης

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 4415/06

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 9835/06 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 4415/06

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Εκπροσώπηση από πληρεξούσιο δικηγόρο, υπηκόων τρίτων χωρών για χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Εγκύκλιος 12/06 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εκπροσώπηση από πληρεξούσιο δικηγόρο, υπηκόων τρίτων χωρών για χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για αρχική άδεια διαμονής

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 7218/06 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για αρχική άδεια διαμονής

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υποβολή πλαστών δικαιολογητικών

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 7219/06 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Υποβολή πλαστών δικαιολογητικών

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Κράτηση αλλοδαπών σε βάρος των οποίων έχει διαταχθεί απέλαση με δικαστική απόφαση

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υ.Δ.Τ. 6634/1-201695/2006 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Κράτηση αλλοδαπών σε βάρος των οποίων έχει διαταχθεί απέλαση με δικαστική απόφαση

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Εγκύκλιος 5/2006 – Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/2005

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 5/2006 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/2005

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Έγγραφα για τη διαδικασία μετάκλησης

Έτος: 2006

Είδος Εγγράφου: Έγγραφα ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Έγγραφο 1. Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/2005 – Διαδικασία Μετάκλησης

Έγγραφο 2. Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/2005 – 16 Φεβρουαρίου 2006

Έγγραφο 3. Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/2005 – 29 Μαρτίου 2006

1)

Πατήστε Εδώ

2)

Πατήστε Εδώ

3)

Πατήστε Εδώ

 

2005

Τίτλος: Υ.Δ.Τ. 6634/05 – Θέματα αρμοδιότητας Υ.Δ.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/05

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υ.Δ.Τ. 6634/05 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Θέματα αρμοδιότητας Υ.Δ.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/05 – Είσοδος,διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 24112/05 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Εκκρεμή αιτήματα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 21572/05 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εκκρεμή αιτήματα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Εγκύκλιοι και έγγραφα ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/05

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιοι και έγγραφα ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εγκύκλιοι και έγγραφα ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/05

Εγκύκλιος αριθμ. 30 – Εφαρμογή του Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).

Πατήστε Εδώ

Εγκύκλιος αριθμ. 31 – Εφαρμογή του Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).

Πατήστε Εδώ

Εγκύκλιος αριθμ. 37 – Εφαρμογή του Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ.212 Α’/23.8.05).

Πατήστε Εδώ

Εγκύκλιος αριθµ. 1 – Εφαρμογή του Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).

Πατήστε Εδώ

Εγκύκλιος αριθµ. 6 – Εφαρμογή του Ν. 3386/05 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).

Πατήστε Εδώ

Εφαρμογή του Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).

Πατήστε Εδώ

Θεωρήσεις εισόδου – Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/05.

Πατήστε Εδώ

Θεωρήσεις εισόδου – Υπαγωγή υπηκόων τρίτων χωρών στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του Ν.3386/05.

Πατήστε Εδώ

Θεωρήσεις εισόδου – παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μαζικές θεωρήσεις εισόδου στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών και τη δυνατότητα υπαγωγής τους στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του Ν.3386/05.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών – Ανειδίκευτοι εργάτες

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Ο.Γ.Α. 79498/05 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών – Ανειδίκευτοι εργάτες

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Δικαίωμα εργασίας κατόχων αδειών διαμονής για οικογενειακή συνένωση ή αυτοτελών αδειών διαμονής

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο ΥΠΕΣΔΔΑ 16949/2005 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Δικαίωμα εργασίας κατόχων αδειών διαμονής για οικογενειακή συνένωση ή αυτοτελών αδειών διαμονής

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: Ο.Γ.Α. Εγκύκλιος 7/05 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, Ν. 3386/05

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υ.Δ.Τ. 6634/4-10-2005 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, Ν. 3386/05

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 3386/05

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: Εγκύκλιος Υπ. Απασχόλησης 31716/05 – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 3386/05

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Υπ. Απασχόλησης Φ.80000/22534/1655/2005, Εξαγορά ενσήμων

Έτος: 2005

Είδος Εγγράφου: Έγγραφο Υπ. Απασχόλησης – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Παροχή οδηγιών για τον τρόπο εξαγοράς των απαιτούμενων από τις διατάξεις παρ. 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05 ημερών ασφάλισης για την ανανέωση και νομιμοποίηση της διαμονής στη χώρα των υπηκόων τρίτων χωρών.

Πατήστε Εδώ

 

2004

Τίτλος: Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές.

Έτος: 2004

Είδος Εγγράφου: Οδηγία 2004/81/ΕΚ – (PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές.

Πατήστε Εδώ

 

2003

Τίτλος: Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες.

Έτος: 2003

Είδος Εγγράφου: Οδηγία 2003/109/ΕΚ – (ΕΕ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες.

Πατήστε Εδώ

 

Τίτλος: Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες.

Έτος: 2003

Είδος Εγγράφου: Οδηγία 2003/86/ΕΚ – (ΕΕ – PDF)

Γλώσσα: Ελληνική

Περιγραφή: Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.

Πατήστε Εδώ