Η προστασία της δημοκρατίας και των θεσμών της είναι αποτέλεσμα συνεχούς διαλόγου και διαπραγμάτευσης. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποτελούν εξαίρεση – ακόμη αποτελούν κλειδί σε κάθε συζήτηση για την ένταξη.

Η αναγνώριση των δικαιωμάτων του ανθρώπου εξελίχθηκε σταδιακά μετά τις μεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις του 18ου αιώνα, με την αναγνώριση τους σήμερα να είναι καθολική. Το 2018 συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η Συμβίωση συμβάλλει στη συζήτηση με μία σειρά πέντε εκπαιδευτικών διαλέξεων. Οι πέντε παρουσιάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ανδρέα Τάκη, Επίκουρου Καθηγητή της Νομικής Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζουν βασικές έννοιες και αποσκοπούν στην διεύρυνση της κατανόησης μας γύρω από αυτά.

Σειρά Εκπαιδευτικών Διαλέξεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ένταξη

 

Εκπαιδευτική Διάλεξη 1: “Ελεύθερος Άνθρωπος και Δικαίωμα Δικαιωμάτων” 

Ο καθηγητής Ανδρέας Τάκης αναλύει την εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αρχαία πόλη έως σήμερα και εστιάζει στην ελευθερία ως αγαθό, την έννοια του πολίτη και την ιδέα του ανήκειν. Η διάλεξη επικεντρώνεται στα δικαιώματα και τον άνθρωπο ως υποκείμενο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων και θέτει το ερώτημα: σε τι αναφερόμαστε με τον όρο ‘δικαίωμα δικαιωμάτων”;

Εκπαιδευτική Διάλεξη 2: “Κατηγορίες Δικαιωμάτων και η Ιδέα της Ισότητας”

Η διάλεξη επικεντρώνεται στην ανάλυση της ισότητας ως συστατική και δομική ιδέα των δικαιωμάτων. Αναλύονται επίσης οι κατηγορίες και η εξέλιξη των δικαιωμάτων σε σχέση με τις κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές. Τι εννοούμε μιλώντας για μετά-δικαιώματα και ποια είναι τα μετά-δικαιώματα;

Εκπαιδευτική Διάλεξη 3: “Απόλυτα Δικαιώματα, Αξιώσεις και Διακρίσεις”

Η διάλεξη εστιάζει στη συζήτηση περί δικαιωμάτων και διευκρινίζει το περιεχόμενο των όρων ‘απόλυτα’ και ‘σχετικά’ δικαιώματα. Πως προσβάλλονται τα δικαιώματα μας και πως το κράτος δρα ταυτόχρονα ως εγγυητής και παραβάτης των δικαιωμάτων των πολιτών του; (των ανθρώπων που διαβιούν στην επικράτεια του;

Εκπαιδευτική Διάλεξη 4: “Προσβολή – Έννομη Προστασία Δικαιωμάτων και ο Θεσμός της Δικαιοσύνης”

Πως διασφαλίζονται τα δικαιώματα; Συζητούνται ο ρόλος των μηχανισμών εγγύησης και επιβολής των δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας πολιτικά οργανωμένης συμβίωσης.

Εκπαιδευτική Διάλεξη 5: “Διακρίσεις και Ετερότητα”

Ο Ανδρέας Τάκης εξηγεί τον τρόπο διαμόρφωσης και παγίωσης των διακρίσεων. Τι εννοούμε με τον όρο διάκριση και πότε αυτές προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα;