2011

– Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ροµά µέχρι το 2020

 

 

 

 

 

 

Πατήστε Εδώ

 

– Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε Εδώ

2012

– Εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά: ένα πρώτο βήμα προς την εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε Εδώ

2013

– Βήματα Προόδου στην Υλοποίηση των Εθνικών Στρατηγικών για την Ένταξη των Ρομά

Πατήστε Εδώ

– Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά

Πατήστε Εδώ

2014

– Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του Πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε Εδώ

2015

– Έκθεση του 2015 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά

 

 

 

 

 

 

Πατήστε Εδώ

2016

– Σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και της σύστασης του Συμβουλίου για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε Εδώ

2017

– Ενδιάμεση επανεξέταση του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά

 

 

 

 

 

 

Πατήστε Εδώ

– Ένταξη των Ρομά – Απαιτείται περισσότερη προσπάθεια για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την απασχόληση

Πατήστε Εδώ

2018

– Έκθεση σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την ενδιάμεση αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά

 

 

 

 

 

 

Πατήστε Εδώ

– Έκθεση Πεπραγµένων της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε Εδώ

2019

– Έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά

Πατήστε Εδώ

 

– Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη, στην περίοδο μετά το 2020, για ένα ισχυρότερο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και για την ενίσχυση του αγώνα κατά της αθιγγανοφοβίας

Πατήστε Εδώ

 

– Αλλαγές στην διαδικασία απόδοσης ιθαγένειας (Άρθρο 46 – Καθορισμός ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα)

 

 

 

Πατήστε Εδώ