2009

– ∆ημοτολογική Τακτοποίηση των Ελλήνων Τσιγγάνων

 

 

 

Πατήστε Εδώ

– Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις – Έκθεση «εστίαση στα δεδομένα» 1, Οι Ρομά

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε Εδώ

 

2018

– Αισότητες Υγείας των Ρομά στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Μια Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Πατήστε Εδώ

– Δουλεύοντας με τους Ρομά: Συμμετοχή και ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων – Σύνοψη

Πατήστε Εδώ

– Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις: επιλεγμένα πορίσματα για τους Ρομά

 

 

 

 

 

 

Πατήστε Εδώ

– Η Εκπαίδευση των Ρομά στην Ελλάδα 

Σελίδες: 596 – 601 στα Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Πατήστε Εδώ