Συντάκτης: Elli Papastergiou

Events-el

Σεμινάριο για την Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δήμος Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Μ. Αναγνωστάκη, 22 Οκτωβρίου 2018 σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης   Πρόγραμμα   1: Εισαγωγή στη…

Uncategorized

Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτικές Ένταξης για τους Πολίτες Τρίτων Χωρών

σημειωματάριο αυτοδιδασκαλίας 1   Περιεχόμενα Μετανάστευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ευρώπη: Νομοθετικό Πλαίσιο, Πολιτικές  και Πρακτικές από τον…

Uncategorized

Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνική Ένταξη και Πολιτικές κατά των Διακρίσεων

σημειωματάριο αυτοδιδασκαλίας 2   Περιεχόμενα Ισότητα στο Νόμο, Ισότητα στην Κοινωνία από τον Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη Προστασία των Μειονοτήτων…