Τα παρακάτω εργαλεία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) του Συμβουλίου της Ευρώπης (www.coe.int/help). Τα επιλεγμένα εργαλεία που παρουσιάζονται εδώ καλύπτουν διάφορα θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών και τις διακρίσεις.

 

 

Πατήστε Εδώ

Introduction to the European Convention on Human Rights and the European Court of Human Rights 

Αυτή η ενότητα στοχεύει στην παροχή της απαραίτητης βάσης που σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των  Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Παρέχει τη δυνατότητα εξοικείωσης τόσο με το κείμενο της ίδιας της ΕΣΔΑ όσο και με τη μεθοδολογία και τη διαδικασία που ακολούθησε το ΕΔΑΔ στην ερμηνεία του.

Περιεχόμενα

Module 1: Introduction to the ECHR

Module 2: Introduction to the ECtHR

Module 3: Execution of the Judgments of the ECtHR


 

Πατήστε Εδώ

Asylum and the European Convention on Human Rights

Η ενότητα αυτή καλύπτει τις βασικές διατάξεις και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίες αφορούν τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες.

Περιεχόμενα

Module 1: The prohibition of ill-treatment (Article 3) and Asylum

Module 2: The right to liberty and security (Article 5) and freedom of movement (Article 2/Protocol.4) of Asylum-seekers

Module 3: The right to family life (Article 8) and Asylum

Module 4: The right to an effective remedy (Article 13) and Asylum

Module 5: Article 2, Protocol 4 – Freedom of movement


 

Πατήστε Εδώ

Refugee and Migrant Children

Τα παιδιά που μετακινούνται, ιδίως με παράνομο τρόπο, παραμένουν μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες στην Ευρώπη σήμερα. Ανεξάρτητα από το καθεστώς τους και το γεγονός ότι συνοδεύονται ή όχι, ενδέχεται να υφίστανται συνεχείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Η ενότητα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα στο διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και παρέχει τη σχετική νομολογία του ΕΔΑΔ.

Περιεχόμενα

Module 1: Introduction to the legal framework

Module 2: – Child-friendly procedures

Module 3: Alternatives to detention

Module 4: Family reunification

Module 5: Social rights and integration 

Module 6: Guardianship

Module 7: Age assessment


 

Πατήστε Εδώ

Fight Against Racism, Xenophobia, Homophobia and Transphobia 

Η ενότητα καλύπτει τις βασικές έννοιες, τον ευρωπαϊκό νόμο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τον μεγάλο όγκο νομολογιών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), καθώς και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, ενότητα έχει δύο ουσιαστικές υπό-ενότητες, μία για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, και μία για την ομοφοβία και την τρανσφοβία. Επίσης, συνδέει τα παραπάνω με μια συγκεκριμένη υπό-ενότητα σχετικά με τους Ρομά, τη μεγαλύτερη μειονότητα στην ΕΕ. Ένα από τα βασικά εργαλεία αναφοράς για την ανάπτυξη αυτής της ενότητας ήταν το εγχειρίδιο για το ευρωπαϊκό δίκαιο κατά των διακρίσεων που αναπτύχθηκε από κοινού από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Περιεχόμενα

Module 1: Introduction

Module 2: Legal Framework

Module 3: Racism and Xenophobia

Module 4: Homophobia and Transphobia


 

Πατήστε Εδώ

Introduction to Anti-discrimination Issues

Σκοπός της ενότητας είναι η παροχή αναλυτικών και εύκολα προσβάσιμων εκπαιδευτικών πόρων για την ενίσχυση της κατανόησης των εθνικών δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων αναφορικά με το σημαντικό αριθμό νομολογιών του ΕΔΑΔ σχετικά  με την καταπολέμηση των διακρίσεων .

Περιεχόμενα

Module 1: Discrimination and the ECHR – Art. 14

Module 2: Discrimination Against Roma

Module 3: Discrimination Against the Soci Community

Module 4: Discrimination Against Disabled Community

Module 5: Discrimination Against Minority Communities on Grounds of Race, Religion, Ethnicity


 

Η παρακάτω εργαλειοθήκη αναπτύχθηκε από δύο δικηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε συνεργασία με έναν αξιωματικό της αστυνομίας και με την υποστήριξη της Ομάδας για τους Ρομά και τους Ταξιδιώτες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

 

Πατήστε Εδώ

Toolkit for Police Officers
Council of Europe Standards on racially motivated crimes and non-discrimination with focus on Roma and Travellers

Η εργαλειοθήκη επικεντρώνεται στα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα εγκλήματα με ρατσιστικά κίνητρα και κατά των διακρίσεων που αφορούν τους Ρομά και τους ταξιδιώτες. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τους αστυνομικούς για την καλύτερη κατανόηση, διερεύνηση και δίωξη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.